Campion Expert Training

PROTECȚIA DATELOR


Începând cu data de 25.05.2018, a devenit aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date-GDPR.

Întrucât Campion Expert Training este în permanență preocupat de respectarea drepturilor și libertaților persoanelor fizice cu privire la procesarea datelor personale, pentru întâmpinarea nevoilor colaboratorilor și pentru a consolida și securiza relațiile de lucru am trecut prin etape importante de analiza internă și externă, urmate de măsuri legale, operaționale și tehnice în scopul conformării la cerințele GDPR.

În scopul oferirii serviciilor noastre colectăm și prelucrăm datele dvs cu caracter personal, respectiv, dar fără a se limita la acestea, datele din cartea de identitate sau alte documente de identificare, date de contact ( telefon, adresa de e-mail etc.), date financiare (ex. tranzacții, conturi bancare, etc) precum și date cu privire la nivelul studiilor, rezultate obținute la cursurile de calificare profesională, date de autentificare și logare pe contul dvs on line deschis la ISF.

Datele sunt prelucrate în scopuri legitime și determinate, respectiv pentru prestarea serviciilor de pregatire profesională în domeniul asigurărilor, după caz pentru îndeplinirea unor obligații legale și vor fi transmise către Institutul de Studii Financiare, Autoritatea de Supraveghere Financiară, entități partenere pentru realizarea instruirilor sau către alte autorități pentru îndeplinirea unor cerințe și obligații legale.

Perioada de timp pentru care păstrăm datele este o perioadă necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele și care este egală cel puțin cu perioada derulării relațiilor contractuale.

Drepturile dumneavoastră conferite de Regulamentul 2016/679 sunt: dreptul la informare, dreptul de acces la date,dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justitiei sau Autorității de Supraveghere Natională a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dreptul de a retrage consimțământul privind marketingul direct.

Pentru exercitarea drepturilor sus menționate, puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată către Campion Expert Training SRL, cu sediul în Str. Nicolae Iorga, nr. 14 sau pe email la office@campionexperttraining.ro

Puteți solicita informații suplimentare referitoare la serviciile oferite de noi la adresa de e-mail office@campionexperttraining.ro .